Ungmoo introduktion

Kort om UngMoo

Navnet UngMoo kommer fra vores andet år som lejr, hvor de unge fik til opgave at finde os et navn. Det resulterede i navnet UngMoo – og det har fungeret perfekt siden da. Moo er nu en forkortelse for:

Menneskerne
Omkring
Os

Dette fordi vi mener, at det er alle de forskellige mennesker, der er med på lejr, som gør det til en helt fantastisk uge.

UngMoo hører til på Handbjerghus efterskole på Thyholm. Handbjerghus efterskole er udstyret med et stort køkken, så køkkenholdet har mulighed for virkelig at udfolde sig, og vi glæder os til at se, hvilken effekt det har på deres kreative evner ☺
Derudover er efterskolen udstyret med en stor idrætshal og et dejligt stort udendørsareal med blandt andet fodboldbane. Vi vil på forweekenden fortælle meget mere om stedet og vise billeder derfra.

Selve aktiviteterne til årets lejr er ikke planlagt endnu. Det vil de blive, når vi skal på forweekend sammen. Der er det dig som hjælper, der, sammen med de andre hjælpere, skal finde ud af, hvad vi har lyst til at lave med ungerne, og hvad du har lyst til at have ansvaret for.

Krav og forventninger

(Se også UngMoo for begyndere)

Der vil blive stillet mange krav til dig som hjælper, men det er på ingen måde urimelige krav, og vi er sikre på, at du nok skal kunne leve op til dem – ellers havde vi ikke valgt at tage dig med på lejr ☺

Som ny hjælper kan ferielejrverdenen være en underlig verden at blive en del af, og det kan være svært at vide, hvornår man skal byde ind. Til det kan der kun siges, at du altid skal byde ind – dine ord vægter lige så meget som alle andres, og dine ideer er ligeså værdsatte som alle andres.

Du vil opleve at blive presset på lejren – både på søvn og følelsesmæssigt. Her er det vigtigt, at du selv forstår at sige fra og ikke forsøger at være superman/-woman, for det er helt okay at melde ud, at man har brug for lige at tage 30 minutter for sig selv engang imellem. Vi i LL er selvfølgelig meget opmærksomme på jeres velbefindende, så bliv ikke overrasket, hvis vi kommer og beder dig om at tage 30 minutter på øjet☺

Som erfaren hjælper er der lidt flere krav. Du kender hele konceptet med ferielejr, og derfor er det vigtigt, at du bruger dit overskud til at hjælpe, hvor du kan. Det er vigtigt, at du holder øje med de andre hjælpere, og om der er nogen, der kunne nyde godt af dit overskud.

Alt dette vil vi komme meget mere ind på under forweekenden, hvor du vil høre en masse om vores forventninger til dig og ligeledes glæder vi os til at høre om alle dine forventninger til os. Husk på, at når lejrledelsen stiller krav til dig, så forventer vi ligeledes, du stiller krav til os ☺

Hvad du kan forvente

1) En oplevelse for livet
Ligegyldigt om du kun er med ét år, eller du fortsætter mange år fremover, vil du altid kunne huske tilbage på en uge i dit liv, som vil fremstå som værende munter, givende og sjov (for det meste).

2) Noget nær det hårdeste man kommer til at prøve
Alle har det hårdt på lejr – også os, der efterhånden har været med nogle år. Men samtidig er det også utroligt givende, og det hårde opvejes klart af alle de fede oplevelser, man får. Når det er hårdt, så tal om det – vi bruger alle sammen hinanden til at stresse af og få talt ud.

3) At der er brug for dig
Du kan forvente dig, at ungerne virkelig har brug for dig. Mange af dem har svært ved at sige eller udtrykke det, for nogle har svært ved at lægge deres facader, men husk på, at de alle er der, fordi de har behovet, og ligegyldigt hvad de siger, er de glade for, at vi er der for dem. Du vil ikke blive perlevenner med alle ungerne (og nogen vil du måske ikke kunne huske navnet på, når lejren slutter). Erfaringen siger dog, at du vil komme til at knytte bånd med op til flere af disse dejlige unger. Når det så er sagt, så er det vigtigt at understrege, at vi er der for at give dem en fantastisk ferie i denne ene uge. Med det mener vi, at selvom du møder unger, der har det rigtigt svært derhjemme, så husk, at du ikke kan være der for dem, når de kommer hjem. Fokuser i stedet på alt det du kan gøre for dem, mens de er på lejr.

4) Socialt samvær og nye venner
På lejr kommer du utrolig hurtigt tæt ind på livet af folk, og de fleste knytter bånd, der varer mange år ud i tiden – også når du en dag vælger at stoppe som hjælper. Når man har prøvet at sidde kl. 2 om natten og gå i selvsving over næste dags aktiviteter; har brugt en hel dag i forlystelserne i Fårup Sommerland; eller når man sammen har hjulpet nogle unger med at takle udfordringer, så lærer man utrolig meget om hinanden, og man ender pludselig med at være på lejr med en masse nye gode venner, som man ofte ender med at ses med også uden for lejr.

5) Du møder mennesker, du ellers ikke ville have i vennekredsen
Alle hjælpere er forskellige, og du kommer til (blandt andet) at opleve både soldater, IT-folk, pædagoger, studerende, kontornussere og læger, så der er rig mulighed for at få bekendtskaber, du normalt aldrig ville have gjort dig, fordi I normalt færdes forskellige steder og i forskellige ”verdener”. Du vil dog med tiden opleve, at selvom I er meget forskellige, så vil der være mange lighedspunkter.

Krav og forventninger til dig

1) Vær der for ungerne og hinanden
Vi forventer, at du sætter ungerne i første række, når du er på lejren. Det vil sige, at selvom du er træt en dag, så forventer vi alligevel, at du tager en tørn, når du kan se, at en af ungerne har det skidt eller trænger til noget opmærksomhed. Vi forventer dog også, at du er der for dine med-hjælpere, og at alle støtter og bakker hinanden op.

2) Lov ikke noget, du ikke kan holde
Vi forventer, at du overholder alt, hvad du lover, ikke mindst over for ungerne, men også overfor andre hjælpere og lejrledelsen. Kan du ikke holde det, du har lovet, forventer vi, at du gør opmærksom på det så snart, det går op for dig. Det er her vigtigt at understrege, at du aldrig må love ungerne at holde noget hemmeligt, for det kan være, at det, de vil fortælle dig, er noget, du har pligt til at indberette. Dette skal vi nok komme meget mere ind på på forweekenden.

3) Hjælp hinanden
Vi forventer, at alle giver en hånd med og hjælper hinanden, så lejren kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Du vil måske opleve at skulle tage lidt mere på dine skuldre på nogle tidspunkter, men vær ganske sikker på, at senere på ugen, så vil du være glad, når de andre hjælpere gengælder tjenesten.

4) Vær åben
Fra naturens side er vi mennesker sådan indrettet, at vi hele tiden tænker i konsekvenser og nemt kan forestille os ting, der kan gå galt eller ikke vil fungere optimalt. På lejr lægger vi noget af denne ”egenskab” på hylden og tager i stedet ”JA-hatten” på. Man bliver overrasket over hvor mange sjove oplevelser og gode ideer, der udspringer af en fjollet ide, så vær åben og lyt, selvom det måske til at starte med lyder helt hen i vejret☺ Det betyder ikke, at du skal være enig i alt, men det er vigtigt at have et åbent sind.

5) Lyt, lær og del
Vi forventer, at alle lytter til, hvad andre har at sige, og både tager ved lære af hinandens fejl, men samtidig deler ud af egne erfaringer. Der er ikke noget forkert i at lave fejl (det gør vi alle, også superlejrlederne☺) så længe vi lærer af dem og undgår at lave de samme fejl igen.

6) Vær opsøgende
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forberede dig på lejr, men skulle vi glemme noget, eller er der noget, der ikke står helt klart, så spørg! Der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt.

7) Vær aktiv og tag ansvar
Tag del i lejren og vær en stærk ressource. Vi vægter alles mening lige højt, men forventer til gengæld også, at alle deltager aktivt for at få lejren til at køre. Vi har et fælles ansvar for at lejren fungerer, så alle skal tage deres del af ansvaret, så vi kan løfte i flok.

8) Vær dig selv
Du skal ikke please nogen – hverken før, under eller efter lejren. Både for din egen, ungernes og dine med-hjælperes skyld, forventer vi, at du er dig selv. En facade krakelerer let, og når du er på lejr og er træt, vil du alligevel ikke kunne bruge kræfter på at opretholde denne (desuden vil ungerne med det samme se lige igennem dig ☺).

9) Giv ikke op
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ungdomslejr (og ferielejr generelt) ikke er for alle. Når man ikke har været af sted før, kan det være svært at gennemskue, hvor hårdt og krævende det er, og det kan derfor være svært at vide, om man vil fortsætte som hjælper. Vær dog ikke i tvivl om, at i og med, at du sidder og læser denne mail, så er det fordi, vi har vurderet, at du vil blive en fantastisk hjælper. Der vil altid være nogen, du kan tale med, hvis du har brug for det, eller til at give et af de 1000 kram, du vil opleve at få i løbet af denne uge.

De ovenstående to lister er på ingen måde udtømmende, men vi håber, de har givet bare et lille indblik i, hvad du kan forvente, og hvad der forventes af dig.

Om ungerne

Ungerne er kort sagt grunden til, at vi tager på lejren. Når vi er af sted, er de vores primære fokus, og alt andet kommer i anden række. Det kan lyde hårdt, men de unger vi har med er vant til at blive nedprioriteret, og de er så tit blevet lovet ting, der ikke er blevet holdt, så det er utrolig vigtigt, at de i denne ene uge om året kan være sikre på, vi vil være der for dem, lige meget hvad der sker. Når du er blandt ungerne, holder du lige meget af dem alle sammen og gør ikke forskel på nogen.

Vi udvælger ikke selv, hvem der kommer med på lejr. Det er typisk sagsbehandlere, der udvælger dem, der skal med, og vi hverken kan eller vil påvirke hvem, der kommer med. Det eneste vi ved om de unger, der er med, er de oplysninger, vi får fra oplysningsskemaerne, men disse er mange gange mangelfulde eller fejlfyldte, så vi ved med garanti ikke alt. Som udgangspunkt er det kun ungekoordinatoren og lejrlederne, der kender til oplysningerne i oplysningsskemaet, da vi skal møde ungerne, hvor de er, og ikke møde dem med deres ”bagage”. Vi vil dog altid fortælle, hvis der er noget I skal være opmærksomme på – fx hvis en af ungerne har en diagnose, der kræver særlig opmærksomhed fra jer hjælpere.

Ungerne er meget forskellige, og der er ikke to år, hvor sammensætningen er ens. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der er tilmeldt, da dette først kommer til os ca. en måned før lejr, men vi kan sige lidt om, hvad du kan forvente at opleve. Nedenfor gennemgås kort hvilke typer, vi tidligere har set på lejr, så du ved lidt om, hvad vi har set før. Nogle unger kan have træk fra flere af de grupper, vi lister nedenfor.
Når man skimmer listen, kan det virke skræmmende, og der er nogle typer, man vil have svært ved at takle – det er helt normalt, og du er ikke den eneste, der har det sådan – det har vi alle sammen. Selvom alle vores unger er på lejr, fordi de har nogle problemer hjemme, betyder det ikke, de er umulige eller dumme – tværtimod er de oftest de sødeste unger, når de er af sted på lejr, for her kan de få lov til at være sig selv, så bliv ikke skræmt.

Typiske unger:

1) Unger med diagnoser såsom ADHD, Asperger eller andet er meget normalt, og du kan være sikker på, vi har nogle af disse med.


2) Unger, der er overladt til sig selv uden egentlig (positiv) voksenkontakt er også altid repræsenteret. Her er det vigtigt at slå fast, at det lige såvel kan være børn af socialt belastede forældre som børn af velhavende forældre, som bare ikke har tid til dem (som de selv siger).


3) De underbemidlede er de børn, hvor forældrene/værgerne ikke har mange penge, og derfor ikke kan give deres børn en ferie.


4) De ensomme er dem, der mangler social kontakt med mennesker på deres egen alder. Dem ser vi typisk et par stykker af hvert år.


5) Misbrugerne er dem, der har et misbrug af for eksempel hårde stoffer, hash eller alkohol. Det er typisk lejrledelsen, der tager sig af denne gruppe, da vi ikke umiddelbart kan forsvare, at de tager en ”kold tyrker” på lejr, og det derfor er en vurderingssag, hvorvidt de kan være på lejr. Det er ikke tilladt for ungerne at indtage alkohol eller stoffer på lejr. Rygning er ok.


6) Cuttere. De vil for det meste skjule deres kroppe. De skærer i sig selv for at kunne skubbe tankerne fra den mentale smerte til den fysiske. Disse er sjældent selvmordstruede og vil derfor ikke skære i sig selv for at dø. Vi kan komme ud for at have en enkelt eller to med.


7) De spiseforstyrrede, der bruger maden som kontrolelement. Ligesom cuttere er disse sjældent selvmordstruede.


8) Dem med psykiske handicaps eller hjerneskade er normalt en blandet flok, som det er svært at sige noget helt konkret om, da det afhænger af graden af handicappet eller hjerneskaden. De vil typisk ikke være så langt fremme mentalt som deres jævnaldrende, og vil derfor skulle hjælpes med at omgås de andre.


9) De fysisk handicappede ser vi stort set ikke på lejr mere. Vi kan ikke vide, om det bliver i år, at vi får en fysisk handicappet med, men hvis vi gør, så klarer vi også det. Vi har tidligere både haft kørestolsbrugere, gangbesværede, hørehæmmede og svært synshandicappede unger med, så det kan også ske igen.

Heldigvis er alle ungerne rigtig søde på lejr, og tit opdager vi ikke deres diagnoser. Ungerne har ofte hårdt brug for omsorg og nærvær, sammen med nye omgivelser gør det at de kan komme ud af deres vante handlingsmønstre.

De vigtigste regler for ungerne er: (Se også UngMoo for begyndere)

1) Ingen sex
2) Ingen alkohol
3) Ingen stoffer
4) Overhold rygeregler
5) Gå ikke uden for lejrens område
6) Vær kun på steder hvor du kan ses
7) Vær ikke på værelserne medmindre du har fået lov
8) Vær god ved hinanden – mobning tolereres ikke
9) Gældende dansk lovgivning skal overholdes
Men grundlæggende er det om at bruge sin sunde fornuft.
Hvis de bryder reglerne, er det op til lejrledelsen at beslutte, hvad der så skal ske.

Om ledelsen og ledelsesstil

Lejrledelsen er meget åbne for forslag fra hjælperflokken, det er jo jer, der udgør lejren! Vi skal nok sørge for at danne de rammer, der skal til, for at I har mulighed for at lave den fedeste lejr for ungerne. Op til lejr vil vi styre al planlægningen med ”hård hånd” (som i ” der er styr på tingene”) men på lejr vil i opleve en meget flad ledelsesstruktur. Vi definerer os selv som ”hjælpere med udvidet ansvar”, og i det ligger, at vi anser os selv som hjælpere ligesom jer, bare med den lille krølle, at det er os, der i sidste ende har ansvaret for jer, ungerne, økonomien og så lige alle de kedelige administrative ting☺

I vil altid kunne komme til os og forvente at få den hjælp, som I behøver. Sagt på en anden måde, er vi ”hjælpernes hjælpere” – hermed ment, at vi er der for jer, så I kan være der for ungerne. Lejrledelsen er ikke bange for det ansvar, der følger med, og selvom vi er meget åbne, vil vi fra tid til anden træffe beslutninger på baggrund af det ansvar, vi står med, også selvom I kan være uenige med vores dispositioner (dette sker dog utrolig sjældent). På lejren vil vi ikke blive tænkt ind som værende en del af aktiviteterne, men vi vil deltage så meget, som vi overhovedet kan.

Vi er en lejrledelse, du altid vil kunne komme til med alt, hvad det måtte være – både af lejr- og privatkarakter. Alt hvad du siger til lejrledelsen vil blive holdt fortroligt – medmindre du selv ønsker andet – så tøv ikke med at bruge os.